Regulamin Auto szkoły LIDER

    I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 

 1. Ośrodek prowadzi szkolenie z zakresu nauki jazdy kategorii B.

 2. Wykłady odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Auto Szkołę LIDER.

 3. Auto Szkoła LIDER zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu.

 4. Zajęcia praktyczne odbywają się przez cały tydzień (także w soboty i niedziele) w godzinach 6.00-22.00.

 5. Szkolenie może rozpocząć osoba, która założyła Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji.

 6. Podstawowym obowiązkiem kursanta jest regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 7. Umawianie zajęć praktycznych (jazdy):

  a) Kursant ma możliwość umawiania jazd osobiście w biurze lub telefonicznie pod nr:

  Oddział RETKINIA - tel: 506 110 275

  Oddział CENTRUM i BAŁUTY - tel: 517 406 129

  Oddział GÓRNA - tel: 512 195 194

  b) Kursant ma możliwość odwołać zaplanowaną jazdę najpóźniej do godz. 16:00 na dzień przed ustalonym terminem - należy powiadomić telefonicznie bądź osobiście w jednym z oddziałów pracownika biura Auto Szkoły LIDER, o odwołaniu jazd,

  UWAGA! jazdy zaplanowane na sobotę, niedzielę i poniedziałek można odwołać najpóźniej do piątku do godziny 16.00,

  c) niezawiadomienie w wyżej opisanym terminie o nieobecności na zaplanowanych jazdach, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości = 60zł za 1h godzinę (z powodu konieczności wypłaty wynagrodzenia instruktorom za czas gotowości do pracy),

  d) powyższe nie dotyczy szczególnych przypadków losowych.

 8. W przypadku skorzystania z płatności ratalnych, kursant zobowiązuje się do wpłacenia minimum połowy ceny kursu, najpóźniej w dniu zapisu na kurs (I rata), następna rata winna być wpłacona w wysokości minimum 500 zł po zakończeniu części teoretycznej i do 10-tej godziny zajęć praktycznych (II rata). Całość opłaty za kurs należy uregulować do 20-tej godziny części praktycznej (III rata).

 9. W przypadku nieuregulowania płatności w wyżej określonym terminie, szkolenie praktyczne zostaje zawieszone do czasu wpłynięcia reszty należności.

 10. W przypadku przerwania szkolenia, kursant zobowiązuje się do uregulowania płatności proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.


  II. PLAN NAUCZANIA

 11. Część teoretyczna:

  a) Auto Szkoła LIDER prowadzi zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (plansze, projekcje DVD, programy komputerowe itp.)

  b) Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej, kursant przystępuje do egzaminu wewnętrznego w formie testu na licencjonowanym programie komputerowym „Egzamin Wewnętrzny”.

  c) Test zawiera 32 pytania, czas trwania egzaminu wynosi 25 minut. Wynik egzaminu wewnętrznego jest pozytywny, jeżeli kursant uzyska minimum 68 punktów na 74 punkty możliwe.

  d) Wynik negatywny powoduje konieczność powtórnego przystąpienia do egzaminu teoretycznego w ustalonym przez Auto Szkołę terminie.

  e) Godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut.

Po zakończonej części teoretycznej kursu osoba szkolona przystępuje do pisemnego testu sprawdzającego znajomość przepisów prawa ruchu drogowego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, kursant dopuszczony jest do części praktycznej kursu.

 1. Część praktyczna:

  a) Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym oraz co najmniej 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym.

  b) Jazdy odbywają się w terminach ustalonych z kursantem w biurze Auto Szkoły LIDER

  c) Godzina zajęć praktycznych trwa 60 min.

  d) Zajęcia praktyczne kończą się egzaminem wewnętrznym.


  III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 2. W przypadku umówienia dodatkowych zajęć praktycznych, opłaty trzeba dokonać w dowolnie wybranym biurze Auto Szkoły LIDER najpóźniej na dzień przed umówionymi jazdami. W przypadku zajęć niedzielnych najpóźniej w piątek.

 3. Aktualny cennik znajduje się w biurze Auto Szkoły LIDER oraz na stronie internetowej www.autoszkolalider.pl i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 4. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Auto Szkoły LIDER oraz wywieszony/wyłożony w każdym biurze Auto Szkoły LIDER.

 


 


 

Kursy w naszej ofercie

Kurs kat. B w języku angielskim

3,400.00 PLN
Terminy zajęć teoretycznych i praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta. Posiadamy placówki w całej Łodzi: Centrum, Retkinia, Górna, Teofilów
 • 30h teoria
 • 30h praktyka
Kup teraz

Kurs kat. B w języku rosyjskim

3,300.00 PLN
Terminy zajęć teoretycznych i praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta. Posiadamy placówki w całej Łodzi: Centrum, Retkinia, Górna, Teofilów
 • 30h praktyka
 • 30h teoria
Kup teraz

Kurs kat. B na aucie w automacie

3,300.00 PLN
Terminy zajęć teoretycznych i praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta. Posiadamy placówki w całej Łodzi: Centrum, Retkinia, Górna, Teofilów

Kurs kat. B podstawowy

3,100.00 PLN
Zajęcia teoretyczne odbywają się min. 2x w tygodniu (na pierwszych zajęciach instruktor ustala z grupą terminy kolejnych spotkań). Terminy zajęć praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta
 • 30h teoria
 • 30h praktyka
Kup teraz

Kurs kat. B indywidualny

3,300.00 PLN
Terminy zajęć teoretycznych i praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta. Posiadamy placówki w całej Łodzi: Centrum, Retkinia, Górna, Teofilów
 • 30h teoria
 • 30h praktyka
Kup teraz

Voucher LIDER kat. B

3,100.00 PLN
Podaruj bliskiej osobie niezwykły prezent w postaci kursu PODSTAWOWEGO nauki jazdy kat. B. Taka nauka pozostaje na całe życie i sprawi, że obdarowana osoba zapamięta ją na zawsze

Kurs kat. B rozszerzony

3,400.00 PLN
Zajęcia teoretyczne odbywają się min. 2x w tygodniu (na pierwszych zajęciach instruktor ustala z grupą terminy kolejnych spotkań). Terminy zajęć praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta
 • 30h teoria
 • 35h praktyka
 • 30 min jazdy po placu WORD
Kup teraz

Kurs kat. B rozszerzony plus

3,500.00 PLN
Zajęcia teoretyczne odbywają się min. 2x w tygodniu (na pierwszych zajęciach instruktor ustala z grupą terminy kolejnych spotkań). Terminy zajęć praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta.
 • 30h teoria
 • 35h praktyka
 • 30 min jazdy po placu WORD
 • samochód OSK na egzamin państwowy
Kup teraz

Kurs kat. B weekendowy

3,400.00 PLN
Na zajęciach teoratycznych spotykamy się w weekendy; terminy zajęć praktycznych zależą od dyspozycyjności kursanta
 • 30h teoria
 • 30h praktyka
Kup teraz
Zapisz się na kurs

Formularz zgłoszenia do kursu